การแจ้งเตือนมาตรฐาน

Standard Alert คือระบบการซื้อขายแบบหลายกรอบเวลากึ่งอัตโนมัติและหลายสัญลักษณ์ ด้วย Standard Alert คุณสามารถใช้องค์ประกอบจากกรอบเวลาที่แตกต่างกันและตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันเพื่อเปิดการซื้อขาย
Standard Alert นำเสนอคุณสมบัติทั้งหมดเช่นเดียวกับ Standard Trader แต่ต้องเปิดการซื้อขายด้วยตนเองโดยใช้ระบบ 'Magic Comment' ของเรา